آدرس:

تهران،کیانشهر، خیابان شهید کریم قره داغی، بن بست سیزدهم، پلاک 21.0، طبقه: 1

شماره تماس:

021-33605211

09215930141

ایمیل:


info@riosport.ir