ارسال در تهران: از طریق پیک و چاپار

ارسال به شهرستانها: از طریق تیپاکس